sobota, 17 maja 2014

Jak uczyć się czasowników ?

Poznając nowy czasownik (verbe) należy zawsze postawić sobie następujące pytania:

- czy po tym czasowniku używany jest jakiś przyimek, a jeżeli tak, to jaki ?

- do jakiej grupy należy ten czasownik, jaka będzie jego odmiana ?

- czy ma on jedno znaczenie czy może kilka ? 

- jeżeli jest to nieregularny czasownik, to jaki będzie jego wzór odmiany ?

- jak użyć go w zdaniach, w różnych formach, czasach i osobach ?

Wiele błędów powstaje w wyniku automatycznego tłumaczenia struktur z języka polskiego, a w szczególności stosowania czasowników z dopełnieniem dalszym tak jak w języku polskim, podczas gdy odpowiednik w języku francuskim ma dopełnienie bliższe. Poniżej przedstawię wam czasowniki, przy stosowaniu których powstają najczęściej tego typu błędy.


1. Dopełnienie w języku polskim i francuskim.

j. polski - dop. dalsze                 j. francuski - dop. bliższe

czekać na                                     attendre quequ'un
Czekam na Marię.                      J'attends Marie.

 grozić komuś                             menacer quelqu'un
On grozi Mari.                                           Il menace Marie.

dodawać komuś odwagi                encourager quelqu'un
On dodaje Marii odwagi.               Il encourage Marie.

dziękować komuś                          remercier quelqu'un
On dziękuje Marii.                         Il remercie Marie.

patrzeć na kogoś                            regarder quelqu'un
On patrzy na Marię.                                  Il regarde Marie.

pomagać komuś                             aider quelqu'un
Pomagam Mari.                              J'aide Marie.

przeszkadzać komuś w czymś       empêcher quelqu'un de faire qqch
Przeskadzasz Marii pracować.      Tu empêches Marie de travailler.

towarzyszyć komuś                        accompagner quelqu'un
Towarzyszę Marii.                          J'accompagne Marie.

dołączać do kogoś                          rejoindre quelqu'un
Dołączam do was.                          Je vous rejoins.

gratulować komuś                          feliciter quelqu'un
Gratuluję mu.                                 Je le felicite.

Jak zatem rozróżnić dopełnienie, gdy jest ono "ukryte", tak jak np. w tym przypadku: 

je te regarde                                    je te parle

W przypadku zdania "Je te regarde" jest to dopełnienie bliższe, a w zdaniu "Je te parle" mamy do czynienia z dopełnieniem dalszym.
Aby się o tym przekonać, trzeba sobie przypomnieć z jakim przyimkiem łączy się dany czasownik!

Zatem: regarder quelqu'un (patrzeć na kogoś), parler à quelqu'un (rozmawiać z kimś). Po czasowniku regarder nie ma przyimka, stąd wiadomo, że jest to dopełnienie bliższe. Po czasowniku parler, mamy przyimek - a więc dopełnienie dalsze.

Podstawowa różnica w dopełnieniach ujawnia się w 3 os. l. pl i 3 os. l. mn. 

je le/la regarde                                     je lui parle
je les regarde                                       je leur parle


Przypominam jeszcze raz zaimki dopełnienia bliższego i dalszego w języku francuskim:

dopełnienie bliższe:                      dopełnienia dalsze:
me                                                me
te                                                  te
le/la                                              lui
nous                                             nous           
vous                                             vous
les                                                leur
A bientôt :)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz