niedziela, 29 czerwca 2014

FORMA PRZECZĄCA

Formę przeczącą (forme négative) tworzymy za pomocą partykuły przeczącej, której elementy są zmienne. Stałym elementem w języku literackim jest "ne" stojące przed czasownikiem i jeden z następujących elementów (po czasowniku): pas, plus, jamais, personne, ni...ni, rien, point, guère, aucun, nul (nulle).

 

W języku mówionym "point" i "guère" usłyszeć dziś można tylko jako prowincjonalizmy i w języku literackim. W mowie często pomija się też "ne", stosując jedynie "pas".

 

Poszczególne elementy negacji:

PAS - nie zawiera niczego poza wartością "nie".

Je ne connais pas M. Dupont. - Nie znam Pana Dupont.

 

JAMAIS - nigdy 

Je ne fume jamais dans la rue. - Nigdy nie palę na ulicy.

 

PLUS - już nie (jeśli jakaś czynność ustaje)

Je ne fume plus. - Już nie palę.

 

RIEN - nic

Il n'a rien compris. - On nic nie zrozumiał.

 

PERSONNE - nikt

Je n'ai vu personne. - Nikogo nie widziałem.

 

AUCUN/AUCUNE - żaden/żadna

Aucun garcon n'est venu. - Żaden chłopiec nie przyszedł.

 

NI...NI - ani...ani

Je n'ai vu ni Marie ni Anne. - Nie widziałem ani Marii, ani Anny.

 

NUL/NULLE - używane w języku literackim, w języku mówionym zastąpione jest przez "personne". W języku mówionym używa się tylko "nulle part" - nigdzie.

Je ne le trouve nulle part - Nigdzie go nie znajduję.

 

Uwaga !: "ne...que" nie ma wartości negacji i oznacza "tylko"

Je n'ai que 20 zł - Mam tylko 20 zł.

 

UŻYCIE SAMEGO "NE":

1. Po czasowniku: casser, oser, pouvoir + bezokolicznik opuszcza się "pas"

Il ne casse de parler. - On nie przestaje mówić.

2. Po "qui" na początku pytania:

 Qui ne voudrait faire le tour du monde ? - kto nie chciałby odbyć podróży dookoła świata ?

3. W przysłowiach, np.:

Qui ne dit le mot consent. - Kto nic nie mówi - zgadza się.

4. Po savoir w conditionnel w znaczeniu zbliżonym do "móc":

 Je ne saurais agir ansi. - Nie mógłbym tak działać.

5. Po "si" warunkowym:

 Si je ne me trompe. - Jeśli się nie mylę.

6. "Pas" można opuścić po depuis, il y a + orzeczenie, jeśli struktury te są używane w czasie złożonym (tylko):

 Depuis que je ne l'ai vu. - Od kiedy go nie widziałem./Od czasu w którym go nie widziałem.

 

ROZMIESZCZENIE NEGACJI: 

1. Z bezokolicznikiem wszystkie elementy negacji występują przed czasownikiem: J'aimerais ne pas sortir. - Wolałbym nie wychodzić.

2. Z bezokolicznikiem "avoir" i "être" występują dwie możliwe formy: ne pas avoir i n'avoir pas oraz ne pas être i n'être pas.

3. W innych przypadkach "ne" stoi przed czasownikiem, a 'pas" po nim: Je ne connais pas M. Duval. 

 

 
niedziela, 25 maja 2014

Struktury: après avoir de + participe passé i avant de + infinitif.

1. Après avoir + participe passé - po uczynieniu czegoś
  après être + participe passé - po uczynieniu czegoś


Struktury tej można używać jedynie wówczas, gdy wykonawcą dwu czynności jest jedna osoba:


Po zwiedzeniu Dzielnicy Łacińskiej poszliśmy do kawiarni obok Panteonu. (my zwiedziliśmy - my poszliśmy)
 Après avoir visité le Quartier latin, nous sommes allés au café près du Panthéon.


Jeżeli czasownik jest odmienny z être, to należy uzgodnić participe passé z osobą:


Après être rentré, j'ai pris mon bain. (mężczyzna) - Po powrocie wziąłem kąpiel.
Après être rentrée, j'ai pris mon bain. (kobieta) - Po powrocie wzięłam kąpiel.
Après être rentrés, nous avons ouvert toutes les fenêtres.- Po powrocie otworzyliśmy wszystkie okna.
Après être rentrées, nous avons ouvert toutes les fenêtres.-Po powrocie otworzyłyśmy wszystkie okna.
 
Jeżeli mamy do czynienia z czasownikiem zwrotnym, to uzgadniamy zarówno participe passé, jak i "się" z osobą:


Après m'être reposé(e), j'ai fait la lessive. - Po odpoczynku zrobiłem/am pranie.
Après t'être reposé(e), tu te mettras au travail. - Po odpoczynku zabierzesz się do pracy.
Après nous être promené(e)s, nous voulions nous reposer un peu. - Po spacerze chcieliśmy/chciałyśmy trochę odpocząć.
Après vous être promené(e)s, vous vouliez vous reposer. - Po spacerze, chcieliście/chciałyście odpocząć.


Jeżeli wykonawcami czynności są dwie osoby, to nie można używać tej struktury, lecz: après + rzeczownik:


Apèrs son départ, j'étais triste. - Po jego odejściu byłam smutna.
J'irai chez elle après mon retour. - Pójdę do niej po moim powrocie.


2. Avant de + infinitif (bezokolicznik) - przed uczynieniem czegoś (jeden wykonawca czynności)


Je dois encore faire la lessive avant d'aller chez elle. - Muszę jeszcze zrobić pranie przed pójściem do niej.
Avant de rentrer nous devons faire les courses. - Przed powrotem musimy zrobić zakupy.
sobota, 17 maja 2014

Jak uczyć się czasowników ?

Poznając nowy czasownik (verbe) należy zawsze postawić sobie następujące pytania:

- czy po tym czasowniku używany jest jakiś przyimek, a jeżeli tak, to jaki ?

- do jakiej grupy należy ten czasownik, jaka będzie jego odmiana ?

- czy ma on jedno znaczenie czy może kilka ? 

- jeżeli jest to nieregularny czasownik, to jaki będzie jego wzór odmiany ?

- jak użyć go w zdaniach, w różnych formach, czasach i osobach ?

Wiele błędów powstaje w wyniku automatycznego tłumaczenia struktur z języka polskiego, a w szczególności stosowania czasowników z dopełnieniem dalszym tak jak w języku polskim, podczas gdy odpowiednik w języku francuskim ma dopełnienie bliższe. Poniżej przedstawię wam czasowniki, przy stosowaniu których powstają najczęściej tego typu błędy.


1. Dopełnienie w języku polskim i francuskim.

j. polski - dop. dalsze                 j. francuski - dop. bliższe

czekać na                                     attendre quequ'un
Czekam na Marię.                      J'attends Marie.

 grozić komuś                             menacer quelqu'un
On grozi Mari.                                           Il menace Marie.

dodawać komuś odwagi                encourager quelqu'un
On dodaje Marii odwagi.               Il encourage Marie.

dziękować komuś                          remercier quelqu'un
On dziękuje Marii.                         Il remercie Marie.

patrzeć na kogoś                            regarder quelqu'un
On patrzy na Marię.                                  Il regarde Marie.

pomagać komuś                             aider quelqu'un
Pomagam Mari.                              J'aide Marie.

przeszkadzać komuś w czymś       empêcher quelqu'un de faire qqch
Przeskadzasz Marii pracować.      Tu empêches Marie de travailler.

towarzyszyć komuś                        accompagner quelqu'un
Towarzyszę Marii.                          J'accompagne Marie.

dołączać do kogoś                          rejoindre quelqu'un
Dołączam do was.                          Je vous rejoins.

gratulować komuś                          feliciter quelqu'un
Gratuluję mu.                                 Je le felicite.

Jak zatem rozróżnić dopełnienie, gdy jest ono "ukryte", tak jak np. w tym przypadku: 

je te regarde                                    je te parle

W przypadku zdania "Je te regarde" jest to dopełnienie bliższe, a w zdaniu "Je te parle" mamy do czynienia z dopełnieniem dalszym.
Aby się o tym przekonać, trzeba sobie przypomnieć z jakim przyimkiem łączy się dany czasownik!

Zatem: regarder quelqu'un (patrzeć na kogoś), parler à quelqu'un (rozmawiać z kimś). Po czasowniku regarder nie ma przyimka, stąd wiadomo, że jest to dopełnienie bliższe. Po czasowniku parler, mamy przyimek - a więc dopełnienie dalsze.

Podstawowa różnica w dopełnieniach ujawnia się w 3 os. l. pl i 3 os. l. mn. 

je le/la regarde                                     je lui parle
je les regarde                                       je leur parle


Przypominam jeszcze raz zaimki dopełnienia bliższego i dalszego w języku francuskim:

dopełnienie bliższe:                      dopełnienia dalsze:
me                                                me
te                                                  te
le/la                                              lui
nous                                             nous           
vous                                             vous
les                                                leur
A bientôt :)


poniedziałek, 12 maja 2014

Rien de special à dire.

Ce soir je n'ai rien de special à dire. Tout simplement, je veux vous 

montrer quelques photos de mes nombreux voyages à Paris.

 Je veux aussi vous montrer ma musique préférée pour l'instant.


Vous savez racontrer en quelques mots en quoi consiste la magie de

 Paris et pourquoi vous êtes passionnés par la langue et la culture 

française ? Ma réponse en bas, sur les photos que j'ai prises :)


 Chcę się z wami podzielić kilkoma zdjęciami z moich licznych podróży do Francji, oraz pokazać wam muzykę, która mnie zainspirowała.Umiecie opowiedzieć w kilku słowach na czym polega ta magia Paryża i dlaczego uwielbiacie język i kulturę francuską ? 
Moja odpowiedź znajduje się poniżej, na zdjęciach, które zrobiłam :)

J'écoute la même chansone en boucle. Je l'ai retrouvé en regardant 

 le film français sous le titre "Paris" (le titre polonais, c'est: "Niebo 

nad Paryżem") Je vous conseille de le regarder! C'est une histoire 

d'un homme qui est touché par le destin, et c'est l'histoire 

extraordinaire, c'est à vous de le voir :)

En bas la musique par laquelle je suis inspirée.


Słucham w kółko jednej piosenki. Odnalazłam ją oglądając francuski film pod tytułem "Paris" (tytuł polski to: "Niebo nad Paryżem"). Gorąco polecam Wam go obejrzeć.
Poniżej muzyka, która bardzo mi się spodobała.
Bonne soirée à tout et à toutes ! :)niedziela, 11 maja 2014

Przykłady posługiwania się liczbą pojedynczą lub mnogą w języku polskim i francuskim.

Polak tłumacząc sobie zdanie: "Dzieci wracają z czerwonymi nosami" użyje automatycznie liczby mnogiej. W języku francuskim natomiast nie występuje liczba mnoga, jeżeli każda z osób ma tylko jedną rzecz (w szczególności dotyczy to części ciała, jak: głowa, język, nos). Poniżej kilka przykładów :)


1. Dzieci wracają z czerwonymi nosami - Les enfants reviennent le

nez rouge (ponieważ każde dziecko ma tylko jeden nosek:)2. Co robią maluchy, kiedy ich mamy je zostawiają  ? - Que font les 

petits quand leur maman les quitte ? (ponieważ każdy maluch ma 

tylko jedną mamę:)3. Co dziewczynki trzymają w rękach ? - Que les filles tiennent 

à la main ? (Ponieważ każda dziewczynka ma tylko jedną rękę)

 

 

 4. Jutro wszyscy przynoszą podręczniki Demain tout le monde* 

apporte un manuel (Ponieważ każde dziecko przynosi jeden 

podręcznik)


5. Turyści zamieszkają w jednoosobowych pokojach - Les touristes

 seront logés en chambre individuelle (Ponieważ każdy turysta 

ma swój, osobny pokój)


Tout le monde* - wszyscy

  Należy zwrócić uwagę, że czasownik po tym wyrażeniu jest w 3 osobie liczy poj., tak jakbyśmy uzgadniali go z rzeczownikiem le monde.

 

Le monde entier - cały świat

 

Une chambre individuelle - osobny pokój; po francusku pokój jest rodzaju żeńskiego


 

Do następnego :)

sobota, 10 maja 2014

DU TAC...AU TAC - Czyli kilka trudnijszych, francuskich wyrażeń.

Język francuski piękny, ale i trudny - jest pełen powiedzeń, przysłów i idiomów, których nie należy tłumaczyć dosłownie. Dzisiaj znajdziecie tu trudniejsze przysłowia i powiedzenia, ale co to dla nas! :)


Il faut que jeunesse se passe - Młodość musi się wyszumieć

Mieux vaut tenir que courir - Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu

Mieux vaut  prévenir que guérir -Lepiej zapobiegać niż leczyć

On n'est pas louis d'or pour tout le monde - Jeszcze się ten nie urodził, co by wszystkim dogodził

A quelque chose malheur est bon - Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło

Qui veut la fin, veut les moyens - Cel uświęca środki

Il faut faire contre mauvaise fortune bon coeur - Robić dobrą minę do złej gry


Wyrażenia "obrazowe":


Rire comme un bossu - Śmiać się do rozpuku

Mentir comme un arracheur de dents - Kłamać jak z nut

Maigre comme un clou - Chudy jak patyk

clair comme le jour - Jasne jak słońce

Ne rien ficher de ses dix doigts - Palcem nie kiwnąć, zbijać bąki


I kilka wyrażeń dla was do odgadnięcia, odpowiedzi możecie pisać w komentarzach:

On connait l'ami dans le besoin

Quand le vin est tiré, il faut le boire

Il ne faut pas juger les gens sur la mine

Ecrire comme un chat

N'avoir pas un sou vaillant

Powodzenia i do następnego :)https://www.youtube.com/watch?v=mBjz-8-mqiY&noredirect=1