niedziela, 29 czerwca 2014

FORMA PRZECZĄCA

Formę przeczącą (forme négative) tworzymy za pomocą partykuły przeczącej, której elementy są zmienne. Stałym elementem w języku literackim jest "ne" stojące przed czasownikiem i jeden z następujących elementów (po czasowniku): pas, plus, jamais, personne, ni...ni, rien, point, guère, aucun, nul (nulle).

 

W języku mówionym "point" i "guère" usłyszeć dziś można tylko jako prowincjonalizmy i w języku literackim. W mowie często pomija się też "ne", stosując jedynie "pas".

 

Poszczególne elementy negacji:

PAS - nie zawiera niczego poza wartością "nie".

Je ne connais pas M. Dupont. - Nie znam Pana Dupont.

 

JAMAIS - nigdy 

Je ne fume jamais dans la rue. - Nigdy nie palę na ulicy.

 

PLUS - już nie (jeśli jakaś czynność ustaje)

Je ne fume plus. - Już nie palę.

 

RIEN - nic

Il n'a rien compris. - On nic nie zrozumiał.

 

PERSONNE - nikt

Je n'ai vu personne. - Nikogo nie widziałem.

 

AUCUN/AUCUNE - żaden/żadna

Aucun garcon n'est venu. - Żaden chłopiec nie przyszedł.

 

NI...NI - ani...ani

Je n'ai vu ni Marie ni Anne. - Nie widziałem ani Marii, ani Anny.

 

NUL/NULLE - używane w języku literackim, w języku mówionym zastąpione jest przez "personne". W języku mówionym używa się tylko "nulle part" - nigdzie.

Je ne le trouve nulle part - Nigdzie go nie znajduję.

 

Uwaga !: "ne...que" nie ma wartości negacji i oznacza "tylko"

Je n'ai que 20 zł - Mam tylko 20 zł.

 

UŻYCIE SAMEGO "NE":

1. Po czasowniku: casser, oser, pouvoir + bezokolicznik opuszcza się "pas"

Il ne casse de parler. - On nie przestaje mówić.

2. Po "qui" na początku pytania:

 Qui ne voudrait faire le tour du monde ? - kto nie chciałby odbyć podróży dookoła świata ?

3. W przysłowiach, np.:

Qui ne dit le mot consent. - Kto nic nie mówi - zgadza się.

4. Po savoir w conditionnel w znaczeniu zbliżonym do "móc":

 Je ne saurais agir ansi. - Nie mógłbym tak działać.

5. Po "si" warunkowym:

 Si je ne me trompe. - Jeśli się nie mylę.

6. "Pas" można opuścić po depuis, il y a + orzeczenie, jeśli struktury te są używane w czasie złożonym (tylko):

 Depuis que je ne l'ai vu. - Od kiedy go nie widziałem./Od czasu w którym go nie widziałem.

 

ROZMIESZCZENIE NEGACJI: 

1. Z bezokolicznikiem wszystkie elementy negacji występują przed czasownikiem: J'aimerais ne pas sortir. - Wolałbym nie wychodzić.

2. Z bezokolicznikiem "avoir" i "être" występują dwie możliwe formy: ne pas avoir i n'avoir pas oraz ne pas être i n'être pas.

3. W innych przypadkach "ne" stoi przed czasownikiem, a 'pas" po nim: Je ne connais pas M. Duval. 

 

 
4 komentarze: